Схема ознак фінансів

схема ознак фінансів
Крім того, доходи можуть поділятися на законні — отримані відповідно до чинного законодавства, та незаконні — одержані з порушенням законодавства. Внутрішню структуру фінансової системи відображено у схемі 8. Розглядаючи внутрішню структуру фінансової системи, необхідно враховувати регіональний аспект її побудови. З цих позицій розрізняють національні, регіональні та світову фінансові системи. Основними у фінансах є відносини розподілу і перерозподілу.


Прокуратурою Дніпропетровської області за фактами службового підроблення та фіктивного підприємництва щодо керівників підприємств-конвертаторів порушено кримінальну справу. Під витратами розуміють використання грошових коштів, що є в розпорядженні того чи іншого суб’єкта на даний момент, з метою забезпечення певних потреб. Перелік товарів, що належать до цієї продукції, визначений Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України». Тому, найбільш поширеним та відносно простим способом швидкого конвертування невеликих сум з поточного рахунку компанії — це зняти їх під розрахунки, наведені вище.

Досить тісний взаємозв’язок у фінансовій системі існує між бюджетом та центральним банком з приводу надання і погашення кредиту на фінансування бюджетного дефіциту. Організація фінансів підприємства відображає галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення і рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво. Відповідно до цільового призначення видатки класифікуються за статтями витрат, наприклад, капітальні вкладення, капітальний ремонт, оплата праці, послуг, матеріалів та ін. Надалі готівкові кошти можуть бути легалізовані з використанням інших схем та використані для примноження тіньових активів, надання хабарів чиновникам різних рівнів тощо. Водночас, кожна з них може набувати зна­чно диференційований вигляд в залежності від обсягу інформації стосовно виділених структурних складових.

Похожие записи: